Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

sanitas
23:23
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viagdziejestola gdziejestola
23:03
sanitas
23:03
2107 fe09 350
Reposted fromrenirene renirene viagdziejestola gdziejestola
sanitas
22:14
sanitas
22:03
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
21:58
1339 2a54 350
Reposted frompussyporn pussyporn viahormeza hormeza
sanitas
21:58
3967 5b11 350
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
sanitas
21:58
5598 b1a7 350
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
sanitas
21:57
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viahormeza hormeza
sanitas
21:56
Been there, done that. Najprawdziwsza miłość. I najnieszczęśliwsza.
21:55
0659 50a8 350
sanitas
21:54
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaxvou xvou
sanitas
21:53
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viaxvou xvou
sanitas
21:43
Potrzebuję Cię teraz jak wody.
Pić mi się Ciebie chce.
— Alice
Reposted fromAliceInKillingLand AliceInKillingLand

February 21 2017

sanitas
15:37
5883 98d7 350
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaxvou xvou
sanitas
15:37
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viaxvou xvou
14:17
7031 3946 350
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
sanitas
14:17
9792 a4ef 350
Reposted fromyouuung youuung viagdziejestola gdziejestola
sanitas
10:57
sanitas
10:57
4233 6303 350
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl