Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

15:04
sanitas
15:04

July 18 2019

sanitas
07:50
Ogarnął mnie dziś mętlik. Bałagan. Myślę, co jest dla mnie najlepsze. Wiem, że nie mogę stać w miejscu. Życie to podróż. Czas ucieka. Człowiek ciągle szuka.
— Kaja Kowalewska

July 10 2019

sanitas
11:15
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
sanitas
10:59

June 28 2019

sanitas
10:25
Kiedy kogoś kochasz, nie masz żadnej kontroli. Na tym polega miłość... Na bezsilności.
— Black list
Reposted fromakward akward viakudlaty kudlaty

June 26 2019

sanitas
09:36
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
sanitas
08:26
Nigdy nie byłam, nie jestem i nie będę pierwszym wyborem. 
— pik
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin
sanitas
08:25
3721 3999 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

June 22 2019

sanitas
18:28
1030 1f3b 390
Sprawia, że przystaję na chwilę.
Reposted fromcorvax corvax viabeltane beltane
sanitas
10:16
"Od najmłodszych lat wyrastamy w przekonaniu, że udać się nam musi, że projekt, którym jest nasze indywidualne życie, winien za wszelką cenę spełnić jakieś określone parametry, że – mówiąc wprost – zobowiązani jesteśmy odnieść taki czy inny sukces. Dlatego też kultywujemy w sobie to przekonanie: że nam się musi udać.
I często płacimy za to ogromną cenę.
Bo nieustannie lękamy się, że jednak się nie uda. A kiedy się faktycznie nie udaje – postrzegamy siebie jako niepełnowartościowych, wybrakowanych, przegranych, gorszych niż inni.
Tymczasem kiedy bez tych wszystkich wyidealizowanych obrazków ludzkiego życia i ludzkich relacji – obecnych chyba wyłącznie w poradnikach – przyjrzymy się, jak naprawdę one wyglądają, zobaczymy, że wszyscy dookoła bezustannie ponoszą porażki, nie realizują założonych celów, przegrywają w wyścigu, doświadczają tragicznych wyborów, wikłają się w skrajnie splątane relacje i sytuacje, a na końcu umierają nieszczęśliwi oraz niespełnieni, niekiedy znienacka, niekiedy po długiej chorobie, niekiedy zaś z własnej ręki".
Tomasz Stawiszyński, Możemy sobie nie poradzić
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 20 2019

sanitas
21:34
9845 d2d3 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatimetobegin timetobegin
sanitas
11:34
8858 1b38 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
sanitas
11:34
Oddaj krew. Tu zawsze jesteś w czyimś typie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 18 2019

sanitas
08:00
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja

June 17 2019

sanitas
12:23
0936 0455 390
Reposted fromsoftboi softboi viahavingdreams havingdreams
sanitas
12:22
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
sanitas
11:41
9412 a13a 390
Reposted fromOFFka OFFka viahavingdreams havingdreams

June 03 2019

sanitas
08:15
2807 0aea 390
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze vianieobecnosc nieobecnosc

May 29 2019

sanitas
20:57
1158 7402 390
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl