Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

sanitas
19:05
0306 f700 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
sanitas
19:05
1633 75c4 350
sanitas
18:56
     Trzeba się nauczyć oddychać na zapas
Reposted frommesoute mesoute viairmelin irmelin
sanitas
18:37
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viagdziejestola gdziejestola

April 20 2017

sanitas
21:04
18:28
8625 d33d 350

satyajitrays:

À Bout de Souffle (1960) dir. Jean-Luc Godard

Reposted fromLittleJack LittleJack viaweselefigara weselefigara
sanitas
18:23
sanitas
18:12

Felicitas

Chociaż zimno, głowa boli, brakło mleka do kawy, w portfelu miedziaki, a jutrzejsze kolokwium straszy dwóją- jesteś tuż obok, więc nie mogłabym być w tej chwili już szczęśliwsza.
Reposted bytoxic-berry toxic-berry
sanitas
13:28
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viagdziejestola gdziejestola
sanitas
13:24
7053 c500 350
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola

April 17 2017

22:58
7659 2f7a 350
22:58
7654 3ef4 350
sanitas
22:55
3587 0560 350
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagaszka gaszka
sanitas
22:15
Są dni, które wydają się być szczęśliwe. Są dni, które wydają się być najgorsze na świecie. Są także dni, takie jak dzisiaj, w którym nie mam żadnych odczuć, po prostu żyje i nie wiem jak się dzisiaj czuję.
sanitas
22:13
Co ty wiesz o kobietach? Jeśli one już kogoś kochają, to nie ma na nie siły.
— Marek Hłasko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
sanitas
22:12
8947 7715 350
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
sanitas
19:27
0262 373b 350
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
sanitas
19:06
19:02
18:59
0722 84f1 350
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapuszka puszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl