Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

sanitas
14:12
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami vianotyourstrawberry notyourstrawberry
sanitas
09:15
tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. i wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— halina poświatowska
sanitas
09:02
2376 8609 390
Reposted fromniente niente viasatyra satyra
sanitas
08:46
2738 1f2c 390
Reposted fromlaters laters viastrzepy strzepy

November 09 2019

sanitas
21:44
tumblr_p49neu4we51vjhboso1_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso2_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso3_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso5_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso4_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso6_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso7_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso10_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso8_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso9_500

Images taken by the International Space Station (via Astronomy & Astrophysics)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamodalna modalna
sanitas
16:02
0328 5759 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza

November 04 2019

22:32
2991 fa51 390
Reposted fromcroiea croiea viamodalna modalna
sanitas
22:20
Ludzie uwielbiają być ranieni. Odruchowo i posłusznie idą tam, gdzie jest ból. Kojarzą go z bezpieczeństwem. Mylą z miłością. To nawet nie jest smutne, to banalne jak cykl dobowy i prawie wszyscy są do tego przyzwyczajeni.
— Jakub Żulczyk
sanitas
22:18
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
sanitas
22:17
“ Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on."

— ~ Nicholas Sparks 'Szczęściarz'
sanitas
22:14
Czy życie musi być tak cholernie złośliwe?
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
sanitas
22:13
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
sanitas
22:10
Życie za każdą decyzję wystawia rachunek. Nie ma błędów, które można popełnić, nie płacąc.
— Agata Kołakowska - "Kolejny rozdział"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
sanitas
22:09
4521 ecc3 390
Reposted fromMadsentropiahigh Madsentropiahigh viahormeza hormeza
sanitas
22:07
8814 31f6 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoxic-berry toxic-berry
sanitas
21:37
3097 ffda 390
Reposted frompiehus piehus viakudlaty kudlaty
sanitas
21:34
8752 2167 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianieobecnosc nieobecnosc
sanitas
21:03
0385 3cd7 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
sanitas
21:02
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
sanitas
21:01
7724 326d 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl