Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

sanitas
22:22

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaaks aks
sanitas
22:22

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaaks aks
sanitas
21:50
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viakyszz kyszz
sanitas
21:45
sanitas
21:36
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
sanitas
21:34
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
21:32
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
20:59
4967 7e27 350
Reposted fromnikotyna nikotyna
20:57
4927 a2c9 350
Reposted fromnikotyna nikotyna
20:57
4923 7d46 350
Reposted fromnikotyna nikotyna
20:56
4898 7e1b 350
Reposted fromnikotyna nikotyna
20:55
4804 2933 350
20:54
You think you deserve that pain but you don’t.
— Me and You and Everyone We Know (2005)
Reposted fromnikotyna nikotyna
sanitas
20:53
well, that didn't work
Reposted fromjan jan vianikotyna nikotyna
sanitas
20:52
3605 b78d 350
Reposted fromtez tez vianikotyna nikotyna
20:51
1955 db75 350
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianikotyna nikotyna
sanitas
20:50
9074 a7d2 350
Reposted fromvandalize vandalize vianikotyna nikotyna
20:48
1610 0f93 350
Reposted fromnikotyna nikotyna
sanitas
20:48
4989 c357 350
trust
Reposted fromcatchy catchy vianikotyna nikotyna
sanitas
20:47

Jesteśmy psychicznie przetrąceni i myślę, że długo potrwa, nim zaczniemy żyć normalnie.

— R. Kapuściński
Reposted fromjobi jobi vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl