Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

sanitas
21:43
8436 4a76 390
Reposted frommrrru mrrru
sanitas
21:43
8434 dfce 390
Reposted frommrrru mrrru
sanitas
16:22
I forgive you. Not for you, but for me. I forgive you because hate is just another way of holding on, and you don’t belong here anymore.
sanitas
16:21
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaxannabelle xannabelle
sanitas
16:04
Były rzeczy, których nie zrobiłabym nigdy więcej, ale wtedy wydawały się właściwe.
— #starepiosenki
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy
sanitas
15:36
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
sanitas
15:35
6427 b802 390
Reposted fromkrolowanocy krolowanocy vianikotyna nikotyna
sanitas
15:33
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viaxannabelle xannabelle
sanitas
15:32
8015 c87a 390
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
sanitas
15:27
9993 37c4 390
NOPE.
Reposted fromnutt nutt viastrzepy strzepy
sanitas
15:16
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
sanitas
15:16

June 21 2018

sanitas
09:18
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo

June 13 2018

sanitas
13:50
6786 0868 390
Reposted fromels els viamontak montak
sanitas
13:48
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud (ukradzione z Cyniczny romantyzm po godzinach)
sanitas
13:46
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.

June 11 2018

17:44

it's not you it's my anxiety

June 10 2018

sanitas
20:13
7376 6fe3 390
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin

June 09 2018

sanitas
19:24

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viaoutofmyhead outofmyhead
sanitas
19:05
6398 087a 390
Reposted frompiehus piehus viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl