Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

sanitas
20:48
8082 af5d 350
20:45
1014 820b 350
Reposted fromdivi divi vianikotyna nikotyna
19:54
1519 8318 350
Reposted frombrumous brumous vianikotyna nikotyna
19:15
2918 f19a 350
sanitas
17:58
Jeżeli otarłeś się o gówno, to smród pozostaje (przez jakiś czas), ale nie oznacza, że sam masz się stać łajnem, po prostu w przyszłości będziesz ostrożniejszy, będziesz uważniej patrzył pod nogi oraz gdzie, jak i z kim idziesz. Cytując Volanta " czasem najlepsze co można powiedzieć to: „Pies to jebał!”. Jeśli wszedłeś w kupę, to nie możesz w nią odwejść. Jedyne co możesz to wytrzeć ją o trawę i pójść dalej wciąż czując smród, ale wiedząc, że nie będzie trwać wiecznie.
— znalezione
sanitas
16:02
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana
sanitas
15:55


"Rozbierasz się tak spokojnie, do naga, nie czerwienisz się przy tym, i nie gasisz światła i tak bezczelnie się na mnie patrzysz kiedy rozpuszczasz włosy,
i zawstydzasz mnie tak, że chciałbym zgasić światło,
i pragnę cię tak, że gaśnie światło na naszej ulicy, przepalają się żarówki, gasną telewizory, gaśnie neon na centralu, gasną podświetlone reklamy, całe miasto idzie spać a ja,
Wdrapuję się po twoich nagich żebrach najwyżej jak się da i tak cholernie się wtedy boję, że jak spojrzę w dół, zobaczę ciebie zbierającą się do wyjścia.
Zostań.
Zostajesz."

- Anna Marta Pisze
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaahazaynlo ahazaynlo
sanitas
14:49
1232 d492 350
Reposted fromrichardth richardth viasaxn saxn
sanitas
14:48
7028 d530 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaelentarie elentarie
sanitas
14:09
sanitas
13:44
0513 7c0d 350
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viagriber griber
sanitas
12:01

Nie chce mi się.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
sanitas
11:55
sanitas
11:54
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaBalladyna Balladyna
sanitas
11:54
4274 d6ae 350
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaBalladyna Balladyna
sanitas
11:35
Reposted fromcarly carly viahormeza hormeza
sanitas
11:35
Wiesz, jak tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viahormeza hormeza
sanitas
11:34

September 21 2017

23:57
5969 e13f 350
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viaaisolro aisolro
sanitas
23:57
7562 038a 350
Reposted fromLimysoul Limysoul viasofias sofias
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl