Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

sanitas
14:58
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
sanitas
14:56
- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..

August 20 2018

sanitas
23:48
sanitas
23:43
1617 4a65 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viamefir mefir
sanitas
22:47
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
sanitas
22:40
1920 e39d 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viastrzepy strzepy

August 16 2018

sanitas
20:54
6304 5cf0 390
Reposted fromrichardth richardth viawaco6 waco6
sanitas
20:53
Wszyscy nosimy blizny z przeszłości, kimkolwiek jesteśmy. Nieusuwalne tatuaże wryte w skórę.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
20:28
2024 19f1 390
Reposted frombrumous brumous viajestpieknie jestpieknie
sanitas
19:25
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.io czytasz w moich myślach, w sercu...
19:21
0717 eca1 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viayourhabit yourhabit
sanitas
18:35
6660 d8a4 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
sanitas
18:22
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward vianezavisan nezavisan
sanitas
18:21
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi vianezavisan nezavisan
sanitas
14:23
3763 8d44 390
Reposted fromillidan illidan viaBalladyna Balladyna
sanitas
14:14
sanitas
14:13
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood vianezavisan nezavisan

August 07 2018

sanitas
20:52
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

July 27 2018

sanitas
22:34
Cześć. Spierdoliłeś mi życie, pamiętasz?
— żeby tylko jeden
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaBalladyna Balladyna

July 24 2018

sanitas
17:59

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl