Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

sanitas
22:34
Przede wszystkim nie znasz różnych strachów, które nękają człowieka. Najgorszy z nich to strach wynikający z przekonania, że się zmarnowało życie. Że się już niczego nie zazna.
— Stanisław Dygat
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
sanitas
18:38
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
sanitas
18:36
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"

May 22 2019

sanitas
19:04
7882 c64f 390
Reposted fromhormeza hormeza vianieobecnosc nieobecnosc

May 19 2019

sanitas
23:08
5639 bb3e 390
Reposted fromdiebitchess diebitchess viakudlaty kudlaty
sanitas
22:47
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann viahormeza hormeza
sanitas
22:43
8268 7dce 390
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
sanitas
22:36
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viagdziejestola gdziejestola

May 15 2019

sanitas
18:36
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viainsanedreamer insanedreamer
sanitas
11:48
Nie ma większej rzeźni niż pamięć o osobie która nas w jakikolwiek sposób zawiodła.
Reposted fromlabellavita labellavita vianieobecnosc nieobecnosc
sanitas
11:48
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol vianieobecnosc nieobecnosc
sanitas
11:46


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato vianieobecnosc nieobecnosc
sanitas
11:43
3644 19f1 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra

May 14 2019

sanitas
22:14
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudlaty kudlaty
sanitas
22:11
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax vianotyourstrawberry notyourstrawberry

May 12 2019

sanitas
14:41
Powiedz mi, że się boisz, uwierzę, że jesteś.
— Wojaczek
Reposted fromlovvie lovvie vianotyourstrawberry notyourstrawberry
sanitas
13:51
Uwielbiałem, gdy patrzyła mi w oczy. Wzrok mówił wiele. Nie musiałem słyszeć kocham Cię, żeby to wiedzieć.
— znalezione
Reposted fromresort resort vianotyourstrawberry notyourstrawberry
sanitas
13:51
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape vianotyourstrawberry notyourstrawberry
sanitas
13:51
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
sanitas
13:46
3581 6ac5 390
Reposted frompiehus piehus vianotyourstrawberry notyourstrawberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl