Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

sanitas
22:45
tak wiele chciałabym Ci powiedzieć
że to dla Ciebie chciałabym być lepsza
że dałeś mi więcej, niż dałam sobie ja
a potrafię tylko powiedzieć, że boję się
boję się, że Cię stracę
22:43
5677 a844 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
sanitas
22:39

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viahormeza hormeza
sanitas
22:39
1742 9784 390
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
sanitas
22:37
Nie ważne, jak trudna jest ta rozmowa.
Grunt, że jeszcze chcemy rozmawiać.
22:34
8038 65d8 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viasatyra satyra
sanitas
22:34
7069 d035 390
Reposted fromkrzysk krzysk viasatyra satyra
sanitas
22:33
7924 e270 390
Reposted fromrtmn rtmn viayanek yanek
sanitas
22:32
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viayanek yanek
sanitas
21:02
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viahormeza hormeza
sanitas
21:02
Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra
sanitas
21:02

Myślisz, że było mi łatwo?
— Nie było. Nadal nie jest.
sanitas
21:01
lecę w dół przez błędy wszystkich lat
sanitas
16:50
5228 624c 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vianezavisan nezavisan
sanitas
15:26
5675 b8c9 390
Reposted fromoutoflove outoflove viagitana gitana
sanitas
15:16
Czy przy niej twoje serce biło szybciej niż przy mnie? Czy ona dała Ci to, na co miałeś nadzieję?
— Daughter - Love
Reposted frompensieve pensieve viaserplesniowy serplesniowy
sanitas
15:15

Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.

— Jonathan Carroll

Reposted fromUndomiel Undomiel viaserplesniowy serplesniowy
sanitas
15:10
3376 6228 390
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viagdziejestola gdziejestola
sanitas
15:08
15:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl