Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

sanitas
16:59
Mój tata zwykł mnie ostrzegać, że diabeł nie ma rogów i wideł, on pojawia się jako najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałeś. Sprawi, że się śmiejesz. Sprawi, że poczujesz się dobrze. Zrobisz rzeczy, o których nigdy byś nie pomyślał że możesz zrobić, a on powie ci, że to w porządku. I zanim się zorientujesz, sprzedasz mu swą duszę.
— Nina G. Jones - Dług.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vianieobecnosc nieobecnosc
sanitas
11:54
Poszedłem i przed zakrętem zrozumiałem, że poczucie obcości świata, straszliwego smutku i bezwzględnego przejebania, o którym pisali romantycy, to prawda.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
sanitas
11:47
07:08
2934 8e69 390

flyngmdlrckts:

everything i own – the front bottoms

Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viairmelin irmelin

January 14 2020

sanitas
10:39

January 12 2020

sanitas
00:17
Ludzie próbują udawać, że ból na nich nie działa, ale nikt sobie z nim nie radzi. Wszystko złe, co robimy w życiu, bierze się z jakiegoś bólu.
— James Frey - "Ostatni testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
sanitas
00:11
8971 9e96 390
Ech, zupa... 

January 11 2020

sanitas
23:45
8894 9435 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
sanitas
20:07
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch

January 08 2020

sanitas
11:48
0879 3d47 390
Reposted fromjottos jottos viastrzepy strzepy
sanitas
11:22
9510 b96a 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastrzepy strzepy

January 05 2020

sanitas
00:50
6599 a187
Reposted fromteijakool teijakool viastrzepy strzepy

January 04 2020

sanitas
21:48
2925 3e01 390
Reposted fromlyder lyder viagrarzynka grarzynka
sanitas
21:39
1391 0526 390
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viahavingdreams havingdreams
sanitas
19:00
sanitas
18:44
7090 dadf 390
Reposted fromnutt nutt viahormeza hormeza

December 31 2019

sanitas
08:37
i wybacz to ludzkie, że błądzę
niech wyjdzie nam to na dobre
— Mrozu, Nieśmiertelni

December 28 2019

sanitas
23:34
9407 feb6 390
sanitas
08:45
Reposted fromlaserpony laserpony viagabor gabor
sanitas
08:28
0310 d134 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viagabor gabor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl